Zaznacz stronę

 Z nieukrywana radością informujemy, ze dnia 2 marca 2021 r. Pan Prezydent dr Krzysztof Żuk przyznał nam w nieodpłatnym użyczeniu  dom przy ulicy Zakładowej 11 A w Lublinie, który zamierzamy przystosować na miejsce stałego zamieszkania dla 5-ciu dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
        Obecnie jesteśmy na etapie opracowania projektu architektonicznego i przygotowujemy kosztorys niezbędnych prac remontowych, które są konieczne dla dostosowania tego domu do zamieszkania dla naszych podopiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi. 
         Więcej szczegółowych informacji i plan remontu wkrótce!